Zasady ciepłego montażu okien

Prawidłowo zamontowane okna to bardzo ważny aspekt, który dostarcza komfortu użytkowania pomieszczenia, jak również zmniejsza koszty utrzymania powierzchni. Brak prześwitów oraz przeciągów pozwala w spokoju odpoczywać nie martwiąc się o przepływ powietrza w pokoju. Jak wygląda prawidłowy i szczelny montaż okien? Co daje? Jakie metody stosowane są podczas zakładania różnego rodzaju okien? Aby poznać pełną instrukcję montażu okien, jak również wszelkiego rodzaju ciekawostki związane z tym tematem, należy przeanalizować informacje zawarte na stronie internetowej znajdującej się pod adresem prawidlowymontaz.pl/prawidlowy-montaz. Wszelkie zamieszczone na witrynie informacje z pewnością posłużą jako niezawodny poradnik oraz informator zarówno dla amatorów, jak i profesjonalnych monterów.

Czym jest montaż okien i jak się go definiuje?

Skończony i prawidłowy montaż to stan, który oddaje pełną możliwość korzystania z zamontowanych elementów w dniu oddania inwestycji do użytku prywatnego lub publicznego. Użytkowanie to musi spełniać wszelkie normy, jak również nie zakłócać odbioru zamontowanych części. Zakończone prace muszą również spełniać odpowiednie wymogi krajowych przepisów techniczno – budowlanych.

Czym jest ciepły montaż okien i okna prawidłowo zamontowane?

Ciepły montaż to pewna metoda umiejscawiania okien w odpowiednio przygotowanych otworach ściennych. Technika ta nazywana jest również montażem warstwowym, do którego wykorzystuje się pianę montażową. Sposób ten zapewnia wielką szczelność oraz izolację od świata zewnętrznego. Ciepły montaż okien chroni wnętrze przed dostawaniem się wilgoci, zanieczyszczeń czy różnego rodzaju pyłów. Prawidłowo zamontowane szyby dostarczają również dużo ciepła i zapobiegają jego utracie. Montaż ciepły zapewnia kompleksowe i profesjonalne uszczelnianie warstwy izolacyjnej po obu stronach. Sposób ten minimalizuje efekt powstawania mostków termicznych, zwilgoceń, zagrzybień czy utraty energii.

Jak wykonać ciepłym montaż okien?

Proces ten złożony jest z kilku etapów. Pierwsza, bardzo ważną fazą, jest odpowiednie i dokładne przygotowanie otworów, w których umiejscowione zostaną okiennice. Przygotowany element powinien ściśle odpowiadać wymiarom powierzchni dziury, z zachowaniem kilkumilimetrowej przestrzeni, którą w następnych etapach uszczelni się pianką. Podczas montażu, niezależnie od umiejscowienia okiennic ważne jest stosowanie się do zaleceń producenta dotyczących wykorzystania odpowiedniej ilości kotew oraz dybli mocujących.

Kolejnym etapem jest oklejenie ramy okiennej taśmą, która pokryta jest odpowiednim klejem. Klej ten zapewni odpowiednie mocowanie ramy oraz minimalizuje przemieszczanie się całego elementu. Taśmy te posiadają wiele korzystnych właściwości, a jedną z głównych jest paroprzepuszczalność. Taśmy należy odpowiednio dociąć, a samą ramę wstawić do otworu zachowując pion i poziom.

Kolejnymi krokami są oklejenie ramy zewnętrznej, uzupełnienie wolnych przestrzeni pianą montażową, obcięcie piany po jej utwardzeniu, docelowa obróbka otworu okiennego.

Aby w prawidłowy i profesjonalny sposób zamontować ramy okien należy zapoznać się z pewnymi zasadami dotyczącymi wykonywania tych działań, jak również wiedzy na temat oddziaływania różnoraki warunków zewnętrznych i atmosferycznych.

Wśród najczęściej występujących zagrożeń i czynników wpływających na nieszczelność okien są:

– czynniki zewnętrzne pogodowe – wiatr, mróz, deszcze, wyładowania atmosferyczne, wysokie różnice temperatur, promieniowanie słoneczne,
– hałas,
– próby włamań i wandalizmu,
– agresywne środowisko naturalne,
– oddziaływania konstrukcyjne – ruchy obiektu, deformacje pod wpływem ciężaru, obciążenia eksploatacyjne, obciążenia udarowe, przeznaczenie i wykorzystywanie budynku, rozszerzalność liniowa, itp.,
– oddziaływania wewnętrzne – temperatura powietrza, zastosowana wentylacja, wilgotność powietrza, ogólne użytkowanie wnętrza przez właścicieli, wiele innych.

Wszystkie wyżej wymienionych czynniki znacząco wpływają na szczelność okien, jak również ich wytrzymałość i żywotność.

Źródło: https://prawidlowymontaz.pl/firma/windmar

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here