Jak inwestować w obligacje korporacyjne w dobie niskich stóp procentowych?

W obecnych czasach, kiedy stopy procentowe są niskie, tradycyjne sposoby inwestowania takie jak lokaty bankowe czy obligacje skarbowe przynoszą niewielkie zyski. W takiej sytuacji wiele osób zastanawia się, jak pomnożyć swoje oszczędności. Jednym z rozwiązań mogą być obligacje korporacyjne.

Czym są obligacje korporacyjne?

Obligacje korporacyjne to papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa w celu pozyskania kapitału. Są to zobowiązania dłużne, które po określonym czasie, zwany terminem wykupu, muszą zostać spłacone wraz z odsetkami. W zamian za udzielenie pożyczki, inwestor otrzymuje odsetki, które są wyższe niż w przypadku lokat bankowych czy obligacji skarbowych.

Jak działają obligacje korporacyjne?

Obligacje korporacyjne działają na zasadzie pożyczki udzielanej przedsiębiorstwu przez inwestora. Inwestor kupuje obligacje, czyli papiery wartościowe, a w zamian otrzymuje odsetki od kwoty, którą pożyczył przedsiębiorstwu. Kwota ta jest zazwyczaj niższa niż wartość nominalna obligacji, a różnica między wartością nominalną, a kwotą, którą inwestor otrzymuje to tzw. dyskonto.

Rodzaje obligacji korporacyjnych

Obligacje korporacyjne można podzielić na wiele rodzajów, m.in.:

  • zabezpieczone (secured) – zabezpieczone na majątku przedsiębiorstwa, co oznacza, że w przypadku niewypłacalności przedsiębiorstwa, inwestorzy posiadający te obligacje są w pierwszej kolejności zaspokajani z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży majątku przedsiębiorstwa,
  • niezabezpieczone (unsecured) – niezabezpieczone na majątku przedsiębiorstwa, co oznacza, że w przypadku niewypłacalności przedsiębiorstwa, inwestorzy posiadający te obligacje muszą poczekać, aż zostaną zaspokojeni z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży majątku przedsiębiorstwa po zaspokojeniu innych zobowiązań,
  • konwertowalne (convertible) – obligacje, które można zamienić na akcje przedsiębiorstwa,
  • wymienialne (exchangeable) – obligacje, które można wymienić na akcje spółki zależnej.

Zalety i wady inwestycji w obligacje korporacyjne

Inwestowanie w obligacje korporacyjne ma swoje zalety i wady. Zaletami są przede wszystkim wyższe oprocentowanie w porównaniu z tradycyjnymi lokatami bankowymi czy obligacjami skarbowymi oraz większa elastyczność w wyborze okresu lokaty. Ponadto, w przypadku zabezpieczonych obligacji, inwestor ma większą pewność, że jego inwestycja zostanie zwrócona.

Wady inwestowania w obligacje korporacyjne to przede wszystkim ryzyko niewypłacalności emitenta obligacji, co oznacza, że inwestor może stracić swoje pieniądze. Ponadto, w przypadku niezabezpieczonych obligacji, inwestorzy są w gorszej sytuacji niż posiadacze obligacji zabezpieczonych.

Jak nabyć obligacje korporacyjne?

Obligacje korporacyjne można nabyć na rynku pierwotnym lub rynku wtórnym. Na rynku pierwotnym emitent wystawia nowe obligacje, a na rynku wtórnym inwestorzy mogą handlować już istniejącymi obligacjami.

FAQ- Najczęściej zadawane pytania

1. Jakie są korzyści z inwestowania w obligacje korporacyjne?

Inwestowanie w obligacje korporacyjne może przynieść wyższe oprocentowanie niż tradycyjne lokaty bankowe czy obligacje skarbowe oraz większą elastyczność w wyborze okresu lokaty.

2. Czy inwestowanie w obligacje korporacyjne jest ryzykowne?

Tak, inwestowanie w obligacje korporacyjne niesie ze sobą ryzyko niewypłacalności emitenta obligacji, co oznacza, że inwestor może stracić swoje pieniądze.

3. Jakie są rodzaje obligacji korporacyjnych?

Obligacje korporacyjne można podzielić na wiele rodzajów, m.in. zabezpieczone, niezabezpieczone, konwertowalne, wymienialne.

4. Jakie są sposoby nabywania obligacji korporacyjnych?

Obligacje korporacyjne można nabyć na rynku pierwotnym lub wtórnym.

5. Czy obligacje korporacyjne są lepsze od obligacji skarbowych?

Odpowiedź na to pytanie zależy od indywidualnej sytuacji finansowej inwestora. Obligacje korporacyjne mogą przynosić wyższe zyski, ale jednocześnie niosą ze sobą wyższe ryzyko niż obligacje skarbowe.

Podsumowanie

Inwestowanie w obligacje korporacyjne może być dobrym sposobem na pomnażanie swojego kapitału w dobie niskich stóp procentowych. Należy jednak pamiętać, że inwestycje te niosą ze sobą pewne ryzyko i wymagają dokładnego przeanalizowania przed dokonaniem wyboru. Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem w obligacje korporacyjne, zapoznaj się z ofertami dostępnych na rynku instrumentów finansowych i wybierz najlepszą opcję dla siebie.

Artykuł przygotowany we współpracy z https://www.cnurt.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here