Na czym polega metoda PECS?

Na czym polega metoda PECS?

Metoda PECS (Picture Exchange Communication System) jest to system komunikacji alternatywnej i wspomagającej, który pomaga osobom z trudnościami w komunikacji werbalnej. Jest to metoda oparta na wymianie obrazków, która umożliwia osobom nieposługującym się mową wyrażanie swoich potrzeb, myśli i emocji.

Czym jest metoda PECS?

Metoda PECS została opracowana w latach 80. przez Andrew Bondy’ego i Lori Frost. Jej celem jest rozwijanie umiejętności komunikacyjnych u osób z autyzmem, zespołem Aspergera, opóźnieniem mowy, afazją oraz innymi trudnościami w komunikacji werbalnej.

System PECS opiera się na wymianie obrazków pomiędzy użytkownikiem a osobą wspierającą. Osoba ucząca się metody PECS zaczyna od prostych obrazków reprezentujących przedmioty lub czynności, które są dla niej ważne. Następnie, za pomocą obrazków, komunikuje swoje potrzeby, np. wskazując obrazek z jedzeniem, jeśli jest głodna.

Jak działa metoda PECS?

Metoda PECS składa się z sześciu faz, które prowadzą do rozwinięcia umiejętności komunikacyjnych. Poniżej przedstawiamy krótki opis każdej z faz:

Faza 1: Inicjowanie komunikacji

W tej fazie osoba ucząca się metody PECS jest zachęcana do inicjowania komunikacji poprzez podanie obrazka osoby wspierającej. Na przykład, jeśli osoba chce zjeść, podaje obrazek przedstawiający jedzenie.

Faza 2: Rozszerzanie funkcji komunikacyjnych

W tej fazie osoba ucząca się metody PECS jest zachęcana do używania obrazków w różnych kontekstach, np. do wyrażania emocji, opisywania przedmiotów itp.

Faza 3: Rozszerzanie ilości obrazków

W tej fazie osoba ucząca się metody PECS jest zachęcana do korzystania z większej liczby obrazków, aby wyrazić swoje potrzeby i myśli.

Faza 4: Wprowadzanie zdania

W tej fazie osoba ucząca się metody PECS jest wprowadzana do tworzenia prostych zdań za pomocą obrazków, np. „Chcę jeść”.

Faza 5: Rozszerzanie długości zdań

W tej fazie osoba ucząca się metody PECS jest zachęcana do tworzenia coraz dłuższych zdań za pomocą obrazków, np. „Chcę jeść kanapkę”.

Faza 6: Używanie mowy

W tej fazie osoba ucząca się metody PECS jest zachęcana do stopniowego zastępowania obrazków mową werbalną.

Zalety metody PECS

Metoda PECS ma wiele zalet, które przyczyniają się do poprawy komunikacji osób z trudnościami werbalnymi. Oto kilka z nich:

  • Ułatwia wyrażanie potrzeb i emocji
  • Wzmacnia więzi społeczne
  • Pomaga w rozwijaniu umiejętności językowych
  • Zwiększa niezależność i samodzielność
  • Poprawia koncentrację i uwagę

Podsumowanie

Metoda PECS jest skutecznym systemem komunikacji alternatywnej i wspomagającej, który pomaga osobom z trudnościami w komunikacji werbalnej. Dzięki wymianie obrazków, osoby uczące się metody PECS mogą wyrażać swoje potrzeby, myśli i emocje. Metoda ta ma wiele zalet i może znacząco poprawić jakość życia osób z trudnościami werbalnymi.

Zapraszam do zapoznania się z metodą PECS (Picture Exchange Communication System) – skuteczną metodą komunikacji dla osób z trudnościami w mówieniu. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę: https://www.elegans.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here