Co to są obligacje korporacyjne i jak działa ich emisja?

W dzisiejszych czasach coraz więcej firm decyduje się na pozyskanie kapitału poprzez emisję obligacji korporacyjnych. W niniejszym artykule przedstawimy, czym są obligacje korporacyjne oraz jak działa ich emisja.

Co to są obligacje korporacyjne?

Obligacje korporacyjne są jednym z instrumentów finansowych, które pozwalają firmom na pozyskanie kapitału od inwestorów. W zamian za zainwestowane środki, inwestorzy otrzymują odsetki oraz zwrot zainwestowanego kapitału po określonym czasie.

Charakterystyka obligacji korporacyjnych

Obligacje korporacyjne charakteryzują się kilkoma ważnymi elementami:

 • Wysokość nominalna obligacji – określa ona wartość jednej obligacji wyemitowanej przez firmę.
 • Czas wykupu – określa moment, w którym firma zobowiązuje się do wykupienia obligacji od inwestora.
 • Oprocentowanie – określa stopę procentową, jaką firma zobowiązuje się wypłacić inwestorom w zamian za udostępnienie kapitału.

Zalety obligacji korporacyjnych

Obligacje korporacyjne stanowią dla firm alternatywny sposób pozyskania kapitału. W porównaniu do kredytów bankowych, obligacje korporacyjne charakteryzują się kilkoma zaletami:

 • Dłuższy okres spłaty – w przypadku obligacji korporacyjnych, firma zobowiązuje się do spłaty długu w określonym czasie. W przypadku kredytów bankowych, spłata zobowiązania musi nastąpić znacznie szybciej.
 • Brak konieczności zabezpieczenia – w przypadku kredytów bankowych, banki wymagają od firm zabezpieczeń w postaci nieruchomości lub innych aktywów. W przypadku obligacji korporacyjnych, firma nie musi takich zabezpieczeń udostępniać.
 • Możliwość uzyskania korzystniejszych warunków finansowych – w przypadku udanej emisji obligacji korporacyjnych, firma może uzyskać korzystniejsze warunki finansowe niż w przypadku kredytów bankowych.

Ryzyko inwestycyjne

Obligacje korporacyjne niosą ze sobą pewne ryzyko inwestycyjne. W przypadku upadłości firmy, inwestorzy obligacji korporacyjnych będą w ostatniej kolejności spłacani. Oznacza to, że ryzyko utraty zainwestowanego kapitału jest zawsze obecne.

Jak działa emisja obligacji korporacyjnych?

Emisja obligacji korporacyjnych składa się z kilku etapów.

Etap 1 – określenie warunków emisji

Firma, która chce wyemitować obligacje korporacyjne, musi najpierw określić warunki emisji. W tym celu firma powinna określić m.in.:

 • Wysokość nominalną obligacji
 • Czas trwania obligacji
 • Oprocentowanie obligacji
 • Sposób wykupu obligacji

Etap 2 – opracowanie prospektu emisyjnego

Po określeniu warunków emisji, firma musi opracować tzw. prospekt emisyjny. Jest to dokument, który zawiera szczegółowe informacje na temat emisji obligacji korporacyjnych oraz sytuacji finansowej i biznesowej emitenta.

Etap 3 – pozyskanie inwestorów

Po opracowaniu prospektu emisyjnego, firma rozpoczyna pozyskiwanie inwestorów. Obligacje korporacyjne mogą być oferowane na rynku publicznym lub prywatnym.

Etap 4 – wyemitowanie obligacji

Po pozyskaniu wystarczającej liczby inwestorów, firma wydaje obligacje korporacyjne. W momencie emisji obligacji, firma otrzymuje kapitał od inwestorów.

Etap 5 – spłata obligacji

W określonym czasie, firma zobowiązuje się do spłaty obligacji wraz z odsetkami. W przypadku niemożności spłaty obligacji, emitent musi upaść.

 

FAQ- Najczęściej zadawane pytania

 1. Jakie są zalety emisji obligacji korporacyjnych?
 2. Czy inwestowanie w obligacje korporacyjne jest bezpieczne?
 3. Kto może inwestować w obligacje korporacyjne?
 4. Jakie są ryzyka związane z inwestowaniem w obligacje korporacyjne?
 5. Jakie są koszty związane z emisją obligacji korporacyjnych?

Podsumowanie

Obligacje korporacyjne stanowią ciekawą alternatywę dla firm, które chcą pozyskać kapitał od inwestorów. Jednocześnie są to instrumenty finansowe, które wymagają od emitentów odpowiedzialnego podejścia i podejmowania decyzji biznesowych, które pozwalają na bezpieczne spłacanie długu. Dla inwestorów, obligacje korporacyjne mogą stanowić ciekawą alternatywę dla inwestycji w akcje czy klasyczne lokaty

Artykuł przygotowany we współpracy z https://blogofirmie.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here