Kto nie musi robić audytu energetycznego?

Kto nie musi robić audytu energetycznego?

W dzisiejszych czasach, kiedy ochrona środowiska staje się coraz ważniejsza, audyt energetyczny jest narzędziem, które pomaga firmom i instytucjom zidentyfikować i zoptymalizować swoje zużycie energii. Jednak nie wszystkie podmioty są zobowiązane do przeprowadzenia takiego audytu. W tym artykule przyjrzymy się, kto nie musi robić audytu energetycznego i dlaczego.

Małe i średnie przedsiębiorstwa

W Polsce, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są zwolnione z obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego. Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, MŚP to podmioty zatrudniające mniej niż 250 pracowników i osiągające roczny obrót nieprzekraczający 50 milionów euro lub mające bilans roczny nieprzekraczający 43 miliony euro. Jest to ważne zwolnienie, które ma na celu ułatwienie rozwoju i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.

Instytucje publiczne

Instytucje publiczne, takie jak szkoły, szpitale, urzędy czy inne jednostki sektora publicznego, również nie są zobowiązane do przeprowadzania audytu energetycznego. Jednak warto zauważyć, że wiele z tych instytucji decyduje się na dobrowolne przeprowadzenie audytu w celu poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenia kosztów.

Podmioty, które przeprowadziły audyt w ciągu ostatnich 4 lat

Podmioty, które przeprowadziły audyt energetyczny w ciągu ostatnich 4 lat, również nie są zobowiązane do powtarzania tego procesu. Jest to ważne zwolnienie, które ma na celu uniknięcie nadmiernego obciążenia administracyjnego dla firm i instytucji.

Podsumowanie

Audyt energetyczny jest ważnym narzędziem w dzisiejszych czasach, ale nie wszystkie podmioty są zobowiązane do jego przeprowadzenia. Małe i średnie przedsiębiorstwa, instytucje publiczne oraz podmioty, które przeprowadziły audyt w ciągu ostatnich 4 lat, są zwolnione z tego obowiązku. Jednak warto pamiętać, że audyt energetyczny może przynieść wiele korzyści, takich jak poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie kosztów, dlatego wiele podmiotów decyduje się na jego dobrowolne przeprowadzenie.

Osoby, które nie muszą przeprowadzać audytu energetycznego to:
– Mikroprzedsiębiorcy, którzy zatrudniają mniej niż 10 pracowników i mają roczny obrót lub roczną suma bilansowa nieprzekraczającą 2 mln euro.
– Małe przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 50 pracowników i mają roczny obrót lub roczną suma bilansowa nieprzekraczającą 10 mln euro.
– Przedsiębiorstwa, które w ciągu ostatnich 3 lat przeprowadziły audyt energetyczny lub wdrożyły system zarządzania energią zgodny z normą ISO 50001.
– Przedsiębiorstwa, które są objęte systemem zarządzania energią zgodnym z normą ISO 50001.
– Przedsiębiorstwa, które są objęte systemem zarządzania środowiskowego zgodnym z normą ISO 14001.

Link do strony internetowej Miasto Dialogu: https://www.miasto-dialogu.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here