Czym jest faktoring

Często wystawianie faktur z długim terminem płatności jest jedynym rozwiązaniem, które pozwoli nam przyciągnąć i utrzymać klientów. Tworzy to jednak problem, kiedy zaczyna nam brakować środków na bieżące funkcjonowanie firmy, a musimy czekać jeszcze kilka tygodni na opłacenie przez kontrahentów należności.

Tego typu zatory finansowe mogą być bardzo niebezpieczne zwłaszcza dla małych i początkujących firm. Coraz częściej stosuje się w celu ich uniknięcia tak zwany faktoring. Na czym on polega i czy warto z niego korzystać?

Co to jest faktoring?

Faktoring działa na stosunkowo prostej zasadzie. Po wystawieniu kontrahentowi faktury z odroczoną płatnością przesyłamy ją naszemu faktorowi, czyli firmie faktoringowej, z którą nawiązaliśmy współpracę. Dokonujemy cesji wierzytelności, co oznacza, że w praktyce przekazujemy mu do niej prawa (tak, jak na przykład banki dokonują cesji wierzytelności niespłaconych kredytów względem firm windykacyjnych).

Jaką korzyść mamy z takiwego rozwiązania? Natychmiast otrzymujemy od faktora sporą część (nawet 80-90%)  należności w ramach zaliczki z faktury. Dzięki temu nie musimy czekać, aż ureguluje ją nasz kontrahent, aby mieć środki na bieżące funkcjonowanie firmy czy inwestycje.

Monitorowaniem całego procesu spłaty faktury nie będziemy musieli zaprzątać sobie głowy, ponieważ zajmie się tym za nas firma faktoringowa. Następnie, kiedy dojdzie do uregulowania należności (nasz kontrahent wpłaty powinien dokonać nie na nasze konto, a na konto faktora, ponieważ to on będzie właścicielem należności), otrzymamy od niej resztę środków.

Czy warto korzystać z faktoringu?

Faktoring to świetne rozwiązanie zwłaszcza dla niewielkich firm, a także tych, które borykają się z problemami z utrzymaniem płynności finansowej. Jak już wspomniano, często nie da się uniknąć całkowicie wystawiania faktur z odroczonym terminem płatności, ponieważ oznaczałoby to zmniejszenie bazy klientów. Dzięki faktoringowi możemy jednocześnie zezwalać kontrahentom na późniejszą zapłatę należności i od razu dysponować większością środków.

Jak łatwo można się domyślić, faktoring nie jest usługą darmową. Za jej wyświadczenie pobrana zostanie prowizja, której wysokość zależy od konkretnej firmy faktoringowej. Nie jest to jednak z reguły bardzo duża opłata, więc mimo wszystko warto rozważyć takie rozwiązanie, jeżeli część naszych środków zamrożona jest w odroczonych płatnościach.

Sporą zaletą faktoringu jest również fakt, że znacznie zmniejsza on ilość czasu, jaką musimy poświęcić na obsługę faktur – po prostu dlatego, że dokonując cesji wierzytelności, przenosimy ten obowiązek na naszego faktora.

Artykuł powstał przy współpracy z portalem https://finanse.net.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here