Spokojna przyszłość z Nationale Nederlanden

Konsekwencje finansowe zachorowania na poważną chorobę mogą poważnie nadszarpnąć domowym budżetem. Konieczność sięgania po oszczędności, aby przyspieszyć proces leczenia i rehabilitacji to duże wyzwanie dla wielu polskich rodzin, które coraz częściej wybierają najlepsze ubezpieczenie na życie. Spokojna przyszłość z Nationane Nederlanden może być zatem wolna od finansowych kłopotów, ale jednocześnie dzięki dodatkowym polisom – może być również w pełni finansowo satysfakcjonująca. Wybierz ubezpieczenie na życie w Nationale Nederlanden, aby w pełni korzystać z życia.

Ubezpieczenie na życie


Najlepsze ubezpieczenie na życie to ubezpieczenie, które zapewni rodzinie stabilność finansową w przypadku, gdy ubezpieczony umrze lub ulegnie trwałej niezdolności do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku. Taka jest podstawowa ochrona, na jaką może liczyć każdy ubezpieczony, wybierający ubezpieczenie spokojna przyszłość z Nationane Nederlanden. Środki finansowe, wypłacone ubezpieczonemu, który uległ trwałej niezdolności do pracy, mogą być wykorzystane na jego rehabilitację czy leczenie, ale również na poprawę warunków, w jakich musi żyć. W ramach ubezpieczenia na życie można również skorzystać z dodatkowych polis, które wykupuje się na wypadek zachorowania na poważną chorobę, w tym na nowotwór. W tym przypadku ubezpieczenie na życie i na wypadek zachorowania na poważną chorobę zapewnia dodatkowe środki finansowe na leczenie, rehabilitację i dodatkowe wydatki, jakie w związku z pojawieniem się choroby dotknęły ubezpieczonego. Część środków pochodzących z takiej polisy ubezpieczony może wydać w dowolny sposób – ubezpieczyciel jedynie wskazuje, na co środki mogą być wydatkowane, jednak nie zmusza ubezpieczonego do przedkładania szczegółowych faktur.

Wybierz ubezpieczenie na życie w Nationale Nederlanden i korzystaj z życia. Brzmi dziwnie? Nie do końca, bowiem Nationale Nederlanden daje możliwość wybrania również polisy na dożycie. Oznacza to, że rodzina ubezpieczonego będzie mogła skorzystać ze środków, pochodzących z jego polisy na życie, jeśli ubezpieczony wcześniej umrze lub też jego stan zdrowia będzie wymagał sięgnięcia po dodatkowe środki. Dodatkowa polisa może jednak zapewnić samemu ubezpieczonemu dostęp do środków finansowych, jeśli ten zdecyduje się na wybór polisy na życie i dożycie. W tym przypadku suma ubezpieczenia może być wypłacona po osiągnięciu przez ubezpieczonego określonego wieku. Taki wariantu ubezpieczenia wybierają najczęściej osoby, poszukujące instrumentów finansowych, zapewniających dodatkowe środki finansowe po osiągnięciu wieku emerytalnego. Spokojna emerytura może oznaczać, że ubezpieczyciel będzie wypłacać środki co miesiąc, choć sam ubezpieczony może się decydować na jednorazową wypłatę świadczenia. Ten sposób gromadzenia środków na emeryturę ma jeszcze jeden pozytywny aspekt: środki z polisy ubezpieczeniowej nie są dodatkowo obciążone podatkiem od darowizn oraz podatkiem od zysków kapitałowych.

W przypadku polisy na życie i dożycie wysokość sumy ubezpieczenia, wypłacanej w przypadku wcześniejszej śmierci, jest niższa niż gdyby ubezpieczony wybrał ubezpieczenie na życie z analogiczną składką.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here