Rejestracja do BDO małych firm

Polityka państwa w dziedzinie ochrony środowiska z roku na rok jest coraz bardziej restrykcyjna. Wynika to z faktu, iż Parlament Europejski nakłada na nasz kraj liczne obowiązki, których wykonanie obwarowane jest sankcjami. Dlatego obecne regulacje zmierzają wprost do tego, aby segregacja i składowanie odpadów odbywały się na najwyższym możliwym poziomie.

Takie zmiany dotkliwie są odczuwane przez przedsiębiorców, na których nałożono wiele obowiązków, w szczególności konieczność dostosowania zakładu do norm Unii Europejskiej. Jedną z innowacji jest stworzenie Bazy Danych Odpadowych. Jest to specjalny rejestr, w którym ujmowane są wszelkie informacje na temat przetwarzania przez przedsiębiorców odpadów, które negatywnie wpływają na stan środowiska naturalnego. Zmianę tą należy ocenić jako pozytywną, bowiem istnieje szansa, iż ukróci ona proceder polegający na ukrywaniu śmieci szczególnie niebezpiecznych dla przyrody i ich samodzielnym utylizowaniu.

Rejestracja do BDO małych firm powinna nastąpić nie później niż do marca przyszłego roku. Ustawodawca wprowadził okresy przejściowe, w ramach którym każdy przedsiębiorca ma szansę dostosować swój zakład do nowych wymogów. Największe jednostki, w szczególności spółki kapitałowe prawa handlowego, na dostosowanie się do wymogów ustawowych miały niewiele czasu.

Należy jednak wskazać, iż terminy na wdrożenie poszczególnych postanowień znowelizowanej ustawy o odpadach cały czas ulegają wydłużeniu. Wynika to z faktu, iż parlament nie uchwalił jeszcze wszystkich przepisów, które harmonizują krajowy porządek prawny z prawem Unii Europejskiej. Sprawia to, że w przypadku, gdyby przedsiębiorcy byli zmuszeni do rychłego wprowadzenia zmian, powstałoby wiele luk prawnych, które stanowiłyby ogromne pole do nadużyć. Dlatego można z powodzeniem liczyć na to, iż w niedługim czasie powszechne stosowanie nowych przepisów o odpadach znowu zostanie odroczone. Należy jednak pamiętać, iż ich wdrożenie jest stosunkowo trudne, dlatego nie warto z tym zwlekać.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here