Umowa śmieciowa - czym się charakteryzuję?

Umowy śmieciowe są bardzo popularne w dzisiejszych czasach, głównie ze względu na to, że są korzystnym rozwiązaniem dla pracodawców. Do tego typu umów zaliczamy umowę-zlecenie oraz umowę o dzieło. Są one normowane przez przepisy prawa, znajdujące się w Kodeksie Cywilnym.

Umowy śmieciowe, a ZUS

Jeżeli chodzi o ZUS, w przypadku umów śmieciowych, to umowa-zlecenie zapewnia zleceniobiorcy ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. W sytuacji, gdy podpiszemy z pracodawcą umowę o dzieło, nie podlegamy składkom. Obowiązek ubezpieczenia społecznego pojawia się tylko wtedy, gdy zawieramy umowę o dzieło z własnym pracodawcą lub wykonujemy pracę na rzecz własnego pracodawcy.

Jakie wady posiadają umowy śmieciowe?

Umowy śmieciowe, w przeciwieństwie do umowy o pracę nie zapewniają stabilizacji i bezpieczeństwa. W przypadku umowy-zlecenie zarówno zlecający ją, jak i zleceniobiorca mogą wypowiedzieć daną umowę w dowolnym momencie, tutaj okres wypowiedzenia nie obowiązuje. Chyba, że został zawarty w umowie. Umowa-zlecenie nie daje również możliwości korzystania z płatnego urlopu wypoczynkowego, czy zwolnienia lekarskiego. Okres pracy, która była zawarta na podstawie umowy-zlecenia nie wlicza się do stażu pracy.

Przeczytaj też: http://www.eurochance.pl/urlop-wychowawczy-na-czym-polega/

Rozwiązanie umowy o dzieło, wygląda trochę inaczej. Odstąpienie takiej umowy, reguluje Kodeks Cywilny. Czynnikami, które mogą doprowadzić do zakończenia współpracy są: opóźnienie, które nie daje możliwości uzyskania rezultatu zawartego w umowie lub wadliwe wykonanie dzieła.

Jakie zalety posiadają umowy śmieciowe?

Mimo, że umowy śmieciowe mają wiele wad, nie oznacza to że nie posiadają również zalet. Do najczęściej wymienianych korzyści, które płyną z zawarcia tego rodzaju umowy są:

większa swoboda wyboru warunków wykonywanej pracy,
w zależności od zapisu w umowie, dane zlecenie lub dzieło, można powierzyć osobie trzeciej, osoba, która zawiera z nami umowę jest traktowana bardziej jako klient, nie przełożony.

Źródło: https://www.praktycznyebiznes.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here