magazyn

Magazyny oraz centra logistyczne stanowią podstawę kręgosłupa dobrze funkcjonującego systemu logistycznego każdego przedsiębiorstwa. Wykorzystywana liczebność, lokalizacja oraz funkcjonalność powierzchni magazynowych warunkują całościowo sprawny przebieg operacji logistycznych w systemie, optymalizację kosztów, a także efektywny przepływ materiałów oraz produktów, nie wspominając o bezpiecznym przechowywaniu produktów. Dlatego warto zadbać, by firma posiadała odpowiednie zaplecze, którego cel skupia wynajem powierzchni magazynowych.

Próbując zdefiniować charakterystykę magazynu, warto przytoczyć czym on właściwie jest. Magazyn jest to integralny komponent infrastruktury logistycznej przedsiębiorstwa. Zwykle jest to budynek wyposażony w zaplecze technologiczne pozwalające na przyjęcie produktów, transport wewnętrzny, składowanie, kompletację, oraz wysyłkę produktów bądź materiałów., a wykwalifikowany personel zajmuje się kompleksową obsługą środków technologicznych magazynu.

Powierzchnie magazynowe do wynajmu

Wyszukując odpowiednie powierzchnie magazynowe do wynajęcia, należy zastanowić się, do jakich funkcji ma być on przystosowany. Pierwszym rodzajem, który należy przytoczyć w kwalifikacji jest magazyn przemysłowy. Budynek ten charakteryzuje się niskimi współczynnikami powierzchni przeładunkowych oraz zmniejszoną ilością doków, ponieważ wydajność zwykle nie pełni kluczowego parametru. Magazyny logistyczne z kategorii przemysłowej można podzielić na typy przechowywania:

– surowców: gdzie przechowuje się komponenty wykorzystywane do przetwórstwa przez przedsiębiorstwo;
– półfabrykantów: gdzie przechowywane są wyroby przygotowane do dalszej obróbki lub odsprzedaży;
– odpadów: gdzie przechowuje się odpady przeznaczone do utylizacji;
– wyrobów gotowych: gdzie przechowuje się gotowe produkty;
– opakowań: gdzie przechowywane są zapasy opakowań zapewniające ciągłość procesu produkcji;
– techniczne: gdzie przechowuje się urządzenia, części zamienne lub jednostki, na których umieszcza się jednostki.

Prócz magazynów przemysłowych, wyróżnić możemy także magazyny, które pełnią funkcję

– przeładunkową;
– dystrybucyjną: który pełni funkcję dostawczą lub wysyłkową, a do jego głównych zadań należy przemodelowanie struktury strumienia materiałów;
– handlowy: znajdujący się najczęściej w bezpośrednim sąsiedztwie punktu sprzedaży zarówno detalicznej jak i hurtowej.

Wiedząc, jakie funkcje mają spełnić powierzchnie magazynowe do wynajęcia, istotnym jest by zakwalifikować je pod rodzaj przechowywanych materiałów lub komponentów, gdyż cechy fizyczne produktu również definiują klasyfikację magazynu. Wyróżnić możemy powierzchnie magazynowe do wynajęcia, które przystosowano do składowania:

– jednostek ładunkowych: europalety oraz towary spaletyzowane na innych nośnikach, pojemniki, kartony czy kosze;
– towary sypkie: towary zwykle składowane są luzem, zazwyczaj w silosach;
– gazy i ciecze: rozważyć należy duże zbiorniki przemysłowe;

W kategorii rodzaju składowanych produktów warto również sklasyfikować je pod kątem dostępności ładunkowej. Można więc liczyć na magazyny logistyczne, które zapewniają bezpośredni dostęp ( składowanie poprzez rzędowe regały paletowe) oraz bez pośredniego dostępu ( zastosowanie regałów satelitarnych).

Istotnym kryterium wyboru odpowiedniej powierzchni magazynowej jest określenie jej typu konstrukcji. Podzielić je możemy na magazyny logistyczne:

– otwarte: przeznaczone do składowania składników odpornych na oddziaływania atmosferyczne;
– półotwarte: przechowywane są produkty o ograniczonej odporności na warunki atmosferyczne;
– zamknięte: realizują przechowywanie materiałów, które wymagają specjalnych warunków.

Wiedząc już, jakie kryteria zastosowań, oraz jaki jest ich podział, można wdrożyć poszukiwania mające na celu wynajem powierzchni magazynowych. Na rynku znajdziemy wiele firm, które oddają do użytku swoje powierzchnie dla zastosowań przemysłowych. Można liczyć na kompleksową pomoc we wdrożeniu odpowiednich rozwiązań w bardzo atrakcyjnych rynkowo cenach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here